تماس با دفتر مرکزی:

آدرس:

اتوبان تهران قم-5 کیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی- خروجی قدیم تهران -قم روبروی پمپ بنزین مرادی شهرک بازیافت خودروهای فرسوده شمس آباد

Contact the head office

Address: Tehran Qom highway, 5 km after Imam Khomeini airport, Tehran-Qom old exit, in front of Moradi gas station, Shamsabad used car recycling town

تلفن:

55190835-021 / 55190836-021 / 55190846-021

Phone

009821-55190836   –  009821-55190835   –  009821-55190846

واتساپ:

09197948068

whatsapp

00989197948068

موبایل:

آقای سید ناصر مناجاتی:(whatsapp)00989121136432

آقای سیداسماعیل مناجاتی:00989121758088

ایمیل: taadolsazan1715@gmail.com

اینستاگرام: taadol_sazan

تلگرام: taadol_sazan1715@

روابط عمومی
  • حداکثر 255 کاراکتر
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .